Odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: (Ladislav Mottl/modely-levne.cz)

IČ: 03371387

Se sídlem: Huřvinská 766

                     26901 Rakovník

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………………………………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě objednal zboží …………………….…….., číslo objednávky ………………….………, v hodnotě …..…………………………. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ……………………

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………………. Kč a ……………..… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ……………………….……. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………………………….…. dne ………………………..….

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

Přílohy:

Doklad o koupi